waag logo

Waag Society: CORPUS, lezingenserie over anatomie en technologie

29 september 2004:
De anatomie van medische informatie: zoeken als opdracht

Deze avond ging over moderne webtechnieken (o.a. semantisch web) die het werk van de medische wetenschapper, maar ook van praktiserende artsen revolutionair aan het veranderen zijn.

Het medisch kennisuniversum is sinds de dagen van Rembrandt danig uitgedijd. Waar artsen vroeger criminelen opensneden, begeven ze zich nu in een virtuele snijzaal van informatie waar richtlijnen, bijsluiters en casussen online instant verkrijgbaar zijn. Maar verkrijgbaar is nog niet verteerbaar. Een tak van wetenschap, de medische informatica, houdt zich bezig met methoden om de informatievloed op zinnige wijze in de dagtaak van een arts te laten passen. Uitgevers en informatici maken zich druk over verspreiding en ontsluiting van medische informatie en de kennisrepresentatie en technologische infrastructuur die daarvoor nodig is.

Op deze avond werd een beeld geschetst worden van ontwikkelingen die de uitwisseling van medische informatie in de komende jaren zullen sturen. Na een grondige inleiding over semantisch-web technieken, werd het veranderende medische document besproken. Daarna volgde een voorbeeld - het visualiseren van op genprofielen gebaseerde zoekresultaten en een discussie met de drie sprekers.

Programma:
Frank van Harmelen, Hoogleraar AI, Vrije Universiteit Amsterdam
Medische Informatie en het Semantisch Web: Van Harmelen schetst beperkingen van de huidige medische zoektechnieken en gaat in op wat met behulp van semantische webtechnieken mogelijk zou kunnen zijn. Welke verbanden kunnen gelegd worden en wat is de rol van bijvoorbeeld personalisatie: het zoeken vanuit een persoonlijk profiel?

Anita de Waard, Advanced Technology Group, Elsevier Amsterdam
Het Veranderende Medische Document.
Anita de Waard geeft een overzicht van de ontwikkeling die het medisch document doormaakte van eerbiedwaardig -papieren- instituut tot de digitale toren van Babel van vandaag. In de toekomst zal het medische document volgens de Waard veeleer een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het denkproces van de medische wetenschapper.

Marc Weeber, Vakgroep Medische Informatica Erasmus Universiteit Rotterdam Een Associative Concept Space voor Gengedreven Onderzoek: Weeber houdt zich bezig met de manier waarop medische informatie gevisualiseerd wordt. Hij laat zien hoe verbanden tussen kenniselementen worden gelegd in een informatieruimte, met behulp van ontsluitingstechnieken.