waag logo

Waag Society: CORPUS, lezingenserie over anatomie en technologie

22 september 2004:
Moleculaire beeldvorming: kijken onder de motorkap

De tweede Corpus-avond in het Theatrum Anatomicum die Waag Society organiseerde in het Waaggebouw in Amsterdam was geheel gewijd aan beeldvormende technieken, de verzamelnaam voor alle technologie die er sinds Marie Curie is bijgekomen die het mogelijk maken om in een levende patiënt te kijken.

Het is gewoon geworden dat de huisarts in plaats van een pilletje een scan voorschrijft. Maar welke technieken worden waarvoor gebruikt en zijn we wel in staat om te zien wat we willen zien?

Emeritus hoogleraar van Waes gaf een geïllustreerd overzicht van alle beeldvormende technieken. Hij kan daarbij putten uit zijn ervaring als radioloog en is aansluitend ingegaan op een nieuwe radiologische techniek die de medische wereld de komende jaren ingrijpend zal veranderen: moleculaire beeldvorming. Door de toegenomen computerkracht is het mogelijk om meer te zien dan de contouren van een orgaan. Moleculaire beeldvorming maakt het mogelijk om op gen-niveau naar binnen te kijken.
'Je neemt als het ware een kijkje onder de motorkap van de mens', aldus professor van Waes, 'je moet het je zo voorstellen: wie nu naar buiten gaat kan op sommige plaatsen al waarnemen dat de herfst in aantocht is. De bladeren aan de bomen verkleuren. Iets dergelijks is er aan de hand bij moleculaire beeldvorming. In een oogopslag kan de radioloog zien of een patiënt bijvoorbeeld operabel is.'

Inmiddels is men al een jaar of tien aan deze techniek aan het werk. In de VS investeert de Stanford University op dit moment fors in research op dit gebied. De algemene inschatting is dat moleculaire beeldvorming binnen aantal jaren algemeen ingang heeft gevonden.

Professor van Waes heeft zich na zijn emeritaat gespecialiseerd in moleculaire beeldvorming: 'Het is vergelijkbaar met plastics. We waren er eigenlijk niet naar op zoek, we waren tevreden met bakeliet, maar op een gegeven moment kwam het toch op de markt en nu is de wereld vol met plastics en kunnen we niet meer zonder. Ik ben ervan overtuigd dat moleculaire beeldvorming dezelfde weg zal afleggen. Over een aantal jaren is het de gewoonste zaak van de wereld.'